امکان نداره بخوای جای یک کارگر سازنده ی دیوار بزرگ چین باشی! (استحکاماتی که قطعا دلت نمی خواد در ساختنشان شریک باشی!)[تجربه های ترسناک/ 3]

گروه مولفان:
جکلین مورلی (نویسنده) | تبسم آتشین جان (مترجم) | دیوید آنترام (تصویرگر)

ناشر:
حوض نقره

درباره کتاب:
امکان نداره بخوای جای یک کارگر سازنده ی دیوار بزرگ چین باشی! (استحکاماتی که قطعا دلت نمی خواد در ساختنشان شریک باشی!) [تجربه های ترسناک/3] عنوان کتابی است از جکلین مورلی با ترجمه‌ی تبسم آتشین جان که در 32 صفحه و توسط انتشارات حوض نقره در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از You wouldn't want to work on the great wall of China! . .. ، c2006.. موضوع اصلی این کتاب کارگران غیر ماهر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جکلین مورلی، کتاب‌های آیا دلتان می خواهد پیشگام آمریکایی بودید؟(پنجره)، آیا دلتان می خواهد کارگر اهرام مصری بودید(پنجره)، دیوید کاپرفیلد(سایه گستر)، آرزوهای بزرگ(سایه گستر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.