باربی (پژوهشی در عروسک آمریکایی باربی)[تهاجم فرهنگی/ 1]

مولف:
اکبر مظفری (نویسنده)

ناشر:
سلمان فارسی

درباره کتاب:
باربی (پژوهشی در عروسک آمریکایی باربی) [تهاجم فرهنگی/1] عنوان کتابی است از اکبر مظفری که در 180 صفحه و توسط انتشارات سلمان فارسی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ زدایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.