تراز دگرگونیهای آوایی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/9]

گروه مولفان:
آندره مارتینه (نویسنده) | هرمز میلانیان (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تراز دگرگونیهای آوایی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/9] عنوان کتابی است از آندره مارتینه با ترجمه‌ی هرمز میلانیان که در 366 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1380 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Economie des changements phonetiques. موضوع اصلی این کتاب دستور زبان تطبیقی است. از آندره مارتینه، کتاب مبانی زبانشناسی عمومی(شرکت نشر کتاب هرمس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان