و عشق پاشنه ی آشیلم بود [دوره دوم شعر معاصر/66]

مولف:
الهام حیدری (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
و عشق پاشنه ی آشیلم بود [دوره دوم شعر معاصر/66] عنوان کتابی است از الهام حیدری که در 92 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الهام حیدری، کتاب‌های اذا که رو بشود زیرهای زبانی(سرزمین اهورایی)، طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier(سها دانش)، نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان(آوای نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,700 تومــان