درخشش در تاریکی شب [بن تن]

گروه مولفان:
طاهره چاوشیان (مترجم) | زهراسادات هاشمیان (مترجم) | پوریا فروغی نیا (مترجم)

ناشر:
مهر خاوران

درباره کتاب:
درخشش در تاریکی شب [بن تن] عنوان کتابی است با ترجمه پوریا فروغی نیا که در 28 صفحه و توسط انتشارات مهر خاوران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.