پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان

مولف:
کرم اله جوانمرد (نویسنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان عنوان کتابی است از کرم اله جوانمرد که در 176 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خانواده ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.