روانشناسی قضایی (بازجویی و مصاحبه ی کاربردی بر اساس تیپ شخصیتی افراد برای استفاده ی قضات بازجویان و مصاحبه گران)

مولف:
محمد صادق امینی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
روانشناسی قضایی (بازجویی و مصاحبه ی کاربردی بر اساس تیپ شخصیتی افراد برای استفاده ی قضات بازجویان و مصاحبه گران) عنوان کتابی است از محمد صادق امینی که در 96 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روانشناسی عملی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان