آیت اشراق (تفسیر و تاویل آیات قرآن کریم در آثار سهروردی)[مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/ 102]

مولف:
سیما نوربخش (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
آیت اشراق (تفسیر و تاویل آیات قرآن کریم در آثار سهروردی) [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/102] عنوان کتابی است از سیما نوربخش که در 604 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیما نوربخش، کتاب‌های ملاصدرا و سهرودری(شرکت نشر کتاب هرمس)، معرفت و اشراق در اندیشه سهروردی(فرزان روز)، نور در حکمت سهروردی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان