ستاره ی عاشق پیشه (عاشقانه های فدریکر گارسیا لورکا)[شعر جهان/ 8]

گروه مولفان:
فدریکو گارسیا لورکا (نویسنده) | رضا معتمدی (مترجم)

ناشر:
سرزمین اهورایی

درباره کتاب:
ستاره ی عاشق پیشه (عاشقانه های فدریکر گارسیا لورکا) [شعر جهان/8] عنوان کتابی است از فدریکو گارسیا لورکا با ترجمه‌ی رضا معتمدی که در 104 صفحه و توسط انتشارات سرزمین اهورایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر اسپانیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فدریکو گارسیا لورکا، کتاب‌های خانه ی برناردا آلبا(مینا)، عروسی خون(مینا)، یرما(مینا)، آوازهای کولی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.