ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی

مولف:
احسان طبری (نویسنده)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی عنوان کتابی است از احسان طبری که در 168 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احسان طبری، کتاب‌های درباره انسان و جامعه انسانی(فردوس)، جامعه ایران در دوران رضاشاه پهلوی(فردوس)، برخی بررسی ها پیرامون جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.