تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی (بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون)

مولف:
بابک عباسی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی (بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون) عنوان کتابی است از بابک عباسی که در 290 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک عباسی، کتاب‌های به عبارت محال(شرکت نشر کتاب هرمس)، درباره اخلاق و دین(شرکت نشر کتاب هرمس)، خواص آجیل ها وخشکبار(سایه گستر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.