گر گویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک

گروه مولفان:
علیرضا طاهری (نویسنده) | سالومه علیایی (نویسنده)

ناشر:
مرندیز

درباره کتاب:
گر گویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک عنوان کتابی است از علیرضا طاهری که در 220 صفحه و توسط انتشارات مرندیز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری قرون وسطا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا طاهری، کتاب‌های بذرهای عظمت(شرکت شباویز)، نکات تحلیل و طراحی ساختمان ها با استفاده از نرم افزار ETABS(ترجمان خرد)، جنین(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.