تاریخ گذاری حدیث (روش ها و نمونه ها)[مجموعه مطالعات اسلامی/ 21]

مولف:
علی آقایی (نویسنده)

ناشر:
حکمت

درباره کتاب:
تاریخ گذاری حدیث (روش ها و نمونه ها) [مجموعه مطالعات اسلامی/21] عنوان کتابی است از علی آقایی که در 536 صفحه و توسط انتشارات حکمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.