فرهنگ واژگان محاوره ای (بررسی منشا برخی واژگان عامیانه)

مولف:
مهدی صدرالحفاظی (نویسنده)

ناشر:
فکر آذین

درباره کتاب:
فرهنگ واژگان محاوره ای (بررسی منشا برخی واژگان عامیانه) عنوان کتابی است از مهدی صدرالحفاظی که در 408 صفحه و توسط انتشارات فکر آذین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از مهدی صدرالحفاظی، کتاب باباجون مهدی (عجل فرجهم)(تیمورزاده) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.