رهیافت هایی به قرآن [مجموعه مطالعات اسلامی/4]

گروه مولفان:
مهرداد عباسی (نویسنده) | جرالد آر هاوتینگ (ویراستار) | عبدالقادر شریف (ویراستار)

ناشر:
حکمت

درباره کتاب:
رهیافت هایی به قرآن [مجموعه مطالعات اسلامی/4] عنوان کتابی است از مهرداد عباسی که در 488 صفحه و توسط انتشارات حکمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Approaches to the Quran، 1993.. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد عباسی، کتاب‌های رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن(حکمت)، تفسیر قرآن؛ تاریخچه، اصول، روش ها(کتاب مرجع)، نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان(حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان