آیین، اسطوره و کیهان شناسی در ایران باستان (مساله ی زرتشتی و سنت مزدایی)

گروه مولفان:
ماریژان موله (نویسنده) | محمد میرزایی (مترجم)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
آیین، اسطوره و کیهان شناسی در ایران باستان (مساله ی زرتشتی و سنت مزدایی) عنوان کتابی است از ماریژان موله با ترجمه‌ی محمد میرزایی که در 598 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Culte، mythe et cosmologie dans l'Iran ancien: le problème zoroastrien et la tradition mazdéenne، 1963. موضوع اصلی این کتاب زردشت، پیامبر ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ماریژان موله، کتاب‌های ایران باستان(توس)، مجموعه رسائل مشهور به کتاب الانسان الکامل(طهوری)، سرزمین جاوید(زرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان