بی دلیلی باور (تاملی در در باب یقین ویتگنشتاین)[مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/ 51]

مولف:
مینو حجت (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
بی دلیلی باور (تاملی در در باب یقین ویتگنشتاین) [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/51] عنوان کتابی است از مینو حجت که در 436 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب یقین است. از مینو حجت، کتاب فلسفه پسین ویتگنشتاین(شرکت نشر کتاب هرمس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.