مجموعه مباحث خواندنی طب سوزنی برای همه

گروه مولفان:
وحید قاسمی (نویسنده) | رضا جعفرقلی (نویسنده)

ناشر:
تیمورزاده

درباره کتاب:
مجموعه مباحث خواندنی طب سوزنی برای همه عنوان کتابی است از وحید قاسمی که در 96 صفحه و توسط انتشارات تیمورزاده در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکی سوزنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید قاسمی، کتاب‌های تقصیر سنگ هاست(جمهوری)، جامعه شناسی ورزش(جامعه شناسان)، سیستم های استنباط فازی و پژوهش های اجتماعی(جامعه شناسان)، مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,950 تومــان
موضوعات کتاب
پزشکی سوزنی