دیوید بکام [گام های بلند شهرت]

مولف:
علی صدر (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
سفیدسار

درباره کتاب:
دیوید بکام [گام های بلند شهرت] کتابی است که در 72 صفحه و توسط انتشارات سفیدسار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فوتبالیست ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.