تاریخ فلسفه قرن هفدهم [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/41]

گروه مولفان:
امیل بریه (نویسنده) | اسماعیل سعادت (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تاریخ فلسفه قرن هفدهم [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/41] عنوان کتابی است از امیل بریه با ترجمه‌ی اسماعیل سعادت که در 400 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیل بریه، کتاب‌های تاریخ فلسفه قرن هجدهم(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان