فرهنگنامه سهروردی

مولف:
حسن سیدعرب (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
فرهنگنامه سهروردی عنوان کتابی است از حسن سیدعرب که در 435 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سهروردی، یحیی بن حبش، 549؟ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن سیدعرب، کتاب‌های پرتو خرد(شرکت نشر کتاب هرمس)، رهیافت تطبیقی به فلسفه سهروردی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان