رقص زندگی

گروه مولفان:
روژه گارودی (نویسنده) | افضل وثوقی (مترجم)

ناشر:
چراغ دیده

درباره کتاب:
رقص زندگی عنوان کتابی است از روژه گارودی با ترجمه‌ی افضل وثوقی که در 320 صفحه و توسط انتشارات چراغ دیده در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Danser sa vie. موضوع اصلی این کتاب رقص جدید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از روژه گارودی، کتاب‌های سرگذشت قرن بیستم(سروش)، زبان، فلسفه(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، گورکن ها یک هشدار نوین به زندگان(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان