آیین دانشجویان 1323-1324 (نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران)

مولف:
محمد توکلی طرقی (نویسنده)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
آیین دانشجویان 1323-1324 (نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران) عنوان کتابی است از محمد توکلی طرقی که در 320 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد توکلی طرقی، کتاب‌های حکمت تمدنی(پردیس دانش)، تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ(پردیس دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.