اولیور کان [گام های بلند شهرت]

مولف:
علی صدر (نویسنده)

ناشر:
سفیدسار

درباره کتاب:
اولیور کان [گام های بلند شهرت] عنوان کتابی است از علی صدر که در 72 صفحه و توسط انتشارات سفیدسار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کان، اولیور، 1969 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی صدر، کتاب‌های آندری شوچنکو(سفیدسار)، آلساندرو دل پیرو(سفیدسار)، رونالدینیو(سفیدسار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.