گزیده سیاستنامه [متون نثر فارسی/5]

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | اطلس اثنی عشری (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
گزیده سیاستنامه [متون نثر فارسی/5] عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 92 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.