زردشتیان (باورها و آداب دینی آن ها)

گروه مولفان:
مری بویس (نویسنده) | عسکر بهرامی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
زردشتیان (باورها و آداب دینی آن ها) عنوان کتابی است از مری بویس با ترجمه‌ی عسکر بهرامی که در 288 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Zoroastrians، their religious beliefs and practices. موضوع اصلی این کتاب زردشتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مری بویس، کتاب‌های تاریخ کیش زرتشت(گستره)، دیانت زرتشتی(جامی)، منابع مکتوب دین زردشتی(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.