شناخت و علوم الیاف (ویژه رشته های طراحی پارچه و لباس تکنولوژی طراحی و دوخت مهندس نساجی (کلیه گرایش ها))

گروه مولفان:
نیما چند (نویسنده) | نرگس اسدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه جمال هنر

درباره کتاب:
شناخت و علوم الیاف (ویژه رشته های طراحی پارچه و لباس تکنولوژی طراحی و دوخت مهندس نساجی (کلیه گرایش ها)) عنوان کتابی است از نرگس اسدی که توسط انتشارات موسسه جمال هنر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الیاف نساجی است. از نرگس اسدی، کتاب مجموعه سوالات تالیفی شناخت و علوم الیاف(موسسه جمال هنر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان