باستان شناسی و هنر ساسانی

گروه مولفان:
یعقوب محمدی فر (نویسنده) | فرهاد امینی (نویسنده)

ناشر:
شاپیکان

درباره کتاب:
باستان شناسی و هنر ساسانی عنوان کتابی است از فرهاد امینی که در 440 صفحه و توسط انتشارات شاپیکان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر ساسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد امینی، کتاب‌های قوانین زندگی بدون ترس(شرکت نشر البرز)، ژنتیک عمومی(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.