نقاشی دیواری در دوره ی قاجار (نقاشی های دیواری و گونه های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار)

گروه مولفان:
ویلم ام فلور (نویسنده) | علیرضا بهارلو (مترجم)

ناشر:
پیکره

درباره کتاب:
نقاشی دیواری در دوره ی قاجار (نقاشی های دیواری و گونه های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار) عنوان کتابی است از ویلم ام فلور با ترجمه‌ی علیرضا بهارلو که در 352 صفحه و توسط انتشارات پیکره در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Wall paintings and other figurative mural art in Qajar Iran، 2005.. موضوع اصلی این کتاب نقاشی دیواری ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویلم ام فلور، کتاب‌های دیوان و قشون در عصر صفوی(آگه)، بنوکعب(شادگان)، صنایع کهن در دوره ی قاجار(پیکره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.