تاثیر دعا بر معرفت

گروه مولفان:
سید محمد حسینی (نویسنده) | فاطمه السادات حسینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تاثیر دعا بر معرفت عنوان کتابی است از سید محمد حسینی که در 274 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شناخت (فلسفه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد حسینی، کتاب‌های تمرینات قدرتی(ورزش)، تمرینات قدرتی، مهارت ها(ورزش)، کرند(پرسمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.