پرده های نای (گزیده داستانهای مثنوی)[کتابهای دوزبانه]

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | رنلد الین نیکلسون (مترجم) | هوشنگ رهنما (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
پرده های نای (گزیده داستانهای مثنوی) [کتابهای دوزبانه] عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی با ترجمه‌ی رنلد الین نیکلسون که در 1270 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.