پاپ نامه (گزارش مفصل از آلبوم های پاپ 94 - 1393)

مولف:
سعید کریمی (نویسنده)

ناشر:
فصل پنجم

درباره کتاب:
پاپ نامه (گزارش مفصل از آلبوم های پاپ 94 - 1393) عنوان کتابی است از سعید کریمی که در 432 صفحه و توسط انتشارات فصل پنجم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی همه پسند است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید کریمی، کتاب‌های نگاه عرفانی به وجود(علم)، دعاهای بی آمین(فصل پنجم)، مبانی ترانه سرایی(فصل پنجم)، دیوان عتیقی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.