جامعه شناسی غزل فارسی

مولف:
فرهاد طهماسبی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
جامعه شناسی غزل فارسی عنوان کتابی است از فرهاد طهماسبی که در 553 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غزل فارسی است. از فرهاد طهماسبی، کتاب اسرار عشق و مستی(علم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.