پهلوان جهان (زندگی و کردارهای رستم: برگزیده از شاهنامه فردوسی)[کتابهای دوزبانه]

گروه مولفان:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده) | آرتور جورج وارنر (مترجم) | ادموند وارنر (مترجم) | هوشنگ رهنما (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
پهلوان جهان (زندگی و کردارهای رستم: برگزیده از شاهنامه فردوسی) [کتابهای دوزبانه] عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی با ترجمه‌ی ادموند وارنر که در 1115 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق