مرد مرموز (داستان گلوگشاد واترگیت همراه با تحلیل یک گزارشگر توسط کارل برنشتاین)

گروه مولفان:
باب وودوارد (نویسنده) | کارل برنستاین (نویسنده) | عباسقلی غفاری فرد (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
مرد مرموز (داستان گلوگشاد واترگیت همراه با تحلیل یک گزارشگر توسط کارل برنشتاین) عنوان کتابی است از باب وودوارد با ترجمه‌ی عباسقلی غفاری فرد که در 271 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The secret man: the story of Watergate's Deep Throat، c2005. موضوع اصلی این کتاب فساد سیاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باب وودوارد، کتاب‌های نبردهای اوباما(شرکت نشر قطره)، طرح حمله(اطلاعات)، حکومت انکار(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.