چارپاره

مولف:
اکبر میرجعفری (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
چارپاره عنوان کتابی است از اکبر میرجعفری که در 232 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اکبر میرجعفری، کتاب‌های ارچین گربه(قو)، تبار بی انتها(موسسه انتشارات امیرکبیر)، چند مجلس از دهه ی اول(خیمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان