رنگ عشق

مولف:
محمد جواد رودگرکوهپر (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
رنگ عشق عنوان کتابی است از محمد جواد رودگرکوهپر که در 103 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عشق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد جواد رودگرکوهپر، کتاب‌های عرفان قرآنی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عرفان عاشورایی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عرفان زهرایی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.