عمو لبوی سبیلو

مولف:
کلر ژوبر (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
عمو لبوی سبیلو عنوان کتابی است از کلر ژوبر که در 12 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کلر ژوبر، کتاب‌های داستان های موموشی(دانش نگار)، بازی های المپیک حشرات(موسسه انتشارات امیرکبیر)، آرزوی زازا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,000 تومــان