مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری

گروه مولفان:
رضا حیدری شکیب (نویسنده) | الهام میرکمالی (نویسنده)

ناشر:
یسطرون

درباره کتاب:
مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری عنوان کتابی است از الهام میرکمالی که در 128 صفحه و توسط انتشارات یسطرون در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موزه ها است. از الهام میرکمالی، کتاب مبانی شناخت رنگرزی سنتی فرش دستباف(یسطرون) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.