ریتم کودکانه در ایران (پژوهشی پیرامون وزن شعر عامیانه ی فارسی)

مولف:
ساسان فاطمی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی ماهور

درباره کتاب:
ریتم کودکانه در ایران (پژوهشی پیرامون وزن شعر عامیانه ی فارسی) عنوان کتابی است از ساسان فاطمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی ماهور در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عروض فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ساسان فاطمی، کتاب‌های پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران(موسسه فرهنگی ماهور)، جشن و موسیقی در فرهنگ های شهری ایرانی(موسسه فرهنگی ماهور)، موسیقی و زندگی موسیقیایی مازندران(موسسه فرهنگی ماهور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.