زندانی قلعه قهقهه (سرگذشت قهرمانی های شاه اسماعیل دوم)[هرمس جیبی/ 10]

مولف:
حمزه سردادور (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
زندانی قلعه قهقهه (سرگذشت قهرمانی های شاه اسماعیل دوم) [هرمس جیبی/10] عنوان کتابی است از حمزه سردادور که در 747 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمزه سردادور، کتاب‌های از صید ماهی تا پادشاهی(شرکت نشر کتاب هرمس)، افسانه قاجار(شرکت نشر کتاب هرمس)، در پس پرده(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.