شهنواز (بداهه نوازی های استاد احمد عبادی)

گروه مولفان:
احمد عبادی (نویسنده) | حسین مهرانی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی ماهور

درباره کتاب:
شهنواز (بداهه نوازی های استاد احمد عبادی) عنوان کتابی است از حسین مهرانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی ماهور در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سه تار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین مهرانی، کتاب‌های دستگاه راست پنج گاه از ردیف عالی علی اکبرخان شهنازی(موسسه فرهنگی ماهور)، آموزش تار(موسسه فرهنگی ماهور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
سه تار -- پارتیسیون