نقاشی ساختمان (بر اساس آخرین استانداردهای مصوب برای آموزش های فنی و حرفه ای نقاش ساختمان (درجه 1) گروه برنامه ریزی درسی عمران کد استاندرد 1)

گروه مولفان:
ابوالقاسم گرامی نژاد (نویسنده) | حمیدرضا گرامی نژاد (نویسنده)

ناشر:
اتحاد

درباره کتاب:
نقاشی ساختمان (بر اساس آخرین استانداردهای مصوب برای آموزش های فنی و حرفه ای نقاش ساختمان (درجه 1) گروه برنامه ریزی درسی عمران کد استاندرد 1) عنوان کتابی است از ابوالقاسم گرامی نژاد که توسط انتشارات اتحاد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی ساختمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم گرامی نژاد، کتاب‌های حفاظت و ایمنی(آیلار)، گچبری(اتحاد)، کابینت ساز چوبی(اتحاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان
موضوعات کتاب
نقاشی ساختمان