پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی (جستارهایی در تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران)

گروه مولفان:
مهدی کیوانی (نویسنده) | یزدان فرخی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی (جستارهایی در تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران) عنوان کتابی است از مهدی کیوانی با ترجمه‌ی یزدان فرخی که توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.