غزل اجتماعی معاصر -مجموعه 3 جلدی (از 1285 (انقلاب مشروطه) تا 1384 (پایان دولت اصلاحات))

مولف:
مهدی مظفری ساوجی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
غزل اجتماعی معاصر -مجموعه 3 جلدی (از 1285 (انقلاب مشروطه) تا 1384 (پایان دولت اصلاحات)) عنوان کتابی است از مهدی مظفری ساوجی که توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی مظفری ساوجی، کتاب‌های گفت و گو با نجف دریابندری(مروارید)، قصه انسان و پایداری اش(سخن)، سبز و بنفش و نارنجی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.