آسمان مال من بود (خاطرات سرهنگ خلبان صمدعلی بالازاده)

گروه مولفان:
صمدعلی بالازاده (مصاحبه شونده ) | ساسان ناطق (مصاحبه گر)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آسمان مال من بود (خاطرات سرهنگ خلبان صمدعلی بالازاده) کتابی است که توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.