نشریه کتابخانه ملی تبریز [گزیده مطبوعات ایران/16]

مولف:
سید فرید قاسمی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
نشریه کتابخانه ملی تبریز [گزیده مطبوعات ایران/16] عنوان کتابی است از سید فرید قاسمی که در 144 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابخانه ملی تبریز (مجله) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید فرید قاسمی، کتاب‌های مطبوعات ایرانی(علم)، تاریخ مطبوعات ایران(ثانیه)، تحقیقات روزنامه نگاری(موسسه انتشارات امیرکبیر)، وحید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.