شرق [گزیده مطبوعات ایران/10]

مولف:
سید فرید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
شرق [گزیده مطبوعات ایران/10] عنوان کتابی است از سید فرید قاسمی که در 124 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشریات ادواری فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید فرید قاسمی، کتاب‌های مطبوعات ایرانی(علم)، تاریخ مطبوعات ایران(ثانیه)، تحقیقات روزنامه نگاری(موسسه انتشارات امیرکبیر)، وحید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,600 تومــان