قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه

گروه مولفان:
ا. پی. وی. راجرز (نویسنده) | پل مالرب (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه عنوان کتابی است از پل مالرب که در 412 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Fight it right: model manual on the law of armed conflict for armes forces. موضوع اصلی این کتاب جنگ (حقوق بین الملل) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان