قوم لر [اقوام ایرانی/1]

مولف:
جعفر یوسفی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
قوم لر [اقوام ایرانی/1] عنوان کتابی است از جعفر یوسفی که در 140 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لرها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفر یوسفی، کتاب‌های قوم ترکمن(موسسه انتشارات امیرکبیر)، لیبی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان
موضوعات کتاب
لرها